خدمات ارائه شده ما

آموزش های ویژه ما

مشاوره تخصصی

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، مدیریت خطر حوادث و بلایا، ارزیابی و مدیریت خطر، تدوین برنامه عملیات فوریت و آموزش سلامت در بلایا و فوریت ها

اعتبار بخشی بیمارستانی

اجرای عملیاتی نسل چهارم استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی ، تدوین خط مشی و روش های اجرایی، پیاده سازی و عملیاتی کردن استانداردها در حوزه مدیریت خطر حوادث و بلایا

تمرین و مانور

انواع تمرین و مانور آمادگی در بیمارستان ها، مراکز و سازمان های مختلف

آینده نگری

برنامه ریزی جامع کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در محیط های کاری و سازمان های مختلف

منوچهر کیانی مقدم کارشناس ارشد حرکات اصلاحی کارشناس ارشد هوشبری کارشناس ارشد اورژانس شهر
منوچهر کیانی مقدم کارشناس ارشد حرکات اصلاحی کارشناس ارشد هوشبری
ماسو کیان

پیشرو در ارایه خدمات آموزشی

ویژه کارکنان حوزه بهداشت و درمان

یادگیری مهارت های بالینی یکی از عوامل مهم در آموزش پرستاری است. آموزش بالینی اثربخش امر ضروری برای رسیدن به ارائه مراقبت‌های سلامت و با کیفیت است.
آموزش بالینی

آموزش بالینی اساس برنامه آموزش را تشکیل می‌دهد . یکی از چالش های آموزش بالینی، شیوه‌های آموزش بالینی در پرستاری می‌باشد.

مهارت ارتباطی

مهارت ارتباطی مربی عامل تاثیرگذار در کسب تجارب مثبت یادگیری بالینی فراگیر آموزشی میشود که مهارت ارتباط بین افراد یکی از معیارهای اصلی در کسب صلاحیت بالینی است

هدف کلی

هدف نهایی و کلی ما حفظ ، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و افزایش سطح آگاهی و مهارت آحاد جامعه و به ویژه کارکنان مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی می باشد.

0
کلاس آموزشی
0 +
سال تجربه و دانش
0
موسسه ، ارگان و... طرف قرارداد
0
ساعت آموزشی
راهکارهای آموزش نوین

سیاست های راهبردی ماسو کیان

ما بر آنیم با تکیه بر الطاف الهی، مهارت مدیران ، کارمندان و پرستاران همچنین استفاده از فناوری های روز، بعنوان برترین مرجع آموزش تخصصی کارکنان در حوزه بهداشت و درمان ، پیشرو در ارائه خدمات برجسته آموزشی و پژوهشی مطرح گردیم.

یادگیری

بهبود فضای یادگیری و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی

عملکرد عالی

تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص، کارآمد و نوآور متناسب با نیاز

استراتژی

فنآوری های نوین و تجهیزات پیشرفته

منوچهر کیانی مقدم کارشناس ارشد حرکات اصلاحی کارشناس ارشد هوشبری
تکنولوژی

بهره مندی از ابزارهای نوین ارتباطی و تعاملی

تعامل

تعامل پویا و سازنده با مراکز مربوطه

آموزش

ارائه آموزش های از راه دور بصورت الکترونیکی قابل استفاده در هر مکان و در هر زمان

یادگیری

بهبود فضای یادگیری و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی

عملکرد عالی

تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص، کارآمد و نوآور متناسب با نیاز

استراتژی

فنآوری های نوین و تجهیزات پیشرفته

منوچهر کیانی مقدم کارشناس ارشد حرکات اصلاحی کارشناس ارشد هوشبری
تکنولوژی

بهره مندی از ابزارهای نوین ارتباطی و تعاملی

تعامل

تعامل پویا و سازنده با مراکز مربوطه

آموزش

ارائه آموزش های از راه دور بصورت الکترونیکی قابل استفاده در هر مکان و در هر زمان

آموزش های کاربردی

مسیر یادگیری و مجموعه‌های آموزشی

نیازسنجی یکی از بحث انگیزترین مفاهیم حوزه خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیت و برنامه ریزی آموزشی است.

ایده آموزشی در ذهن دارید؟ مایلید شروع کنیم؟

برگزاری دوره های بازآموزی و ارایه جدیدترین مطالب آموزشی
راهکارهای آموزشی

جدیدترین اخبار و نوشته ها

منوچهر کیانی مقدم کارشناس ارشد حرکات اصلاحی کارشناس ارشد هوشبری
sftk03-bg01.png
برای رسیدن به هدفتان تمرین کنید
شروع کنید

برای ایده خود تماس بگیرید

افزایش دانش

باید هر روز برای رسیدن به هدفتان تمرین کنید و توجه کنید که تمرین شما باید همراه با اگاهی باشد و در غیر این صورت از هدفتان دورتر می شوید یعنی اول یاد بگیرید سپس تمرین کنید تکرار باید هر روز باشد و پیوسته تا بتوانید به خواسته ای که مد نظرتان است برسید.