vec01 1 - درباره ماسوکیان منوچهر کیانی مقدم

اموزش های لازم کارکنان حوزه بهداشت و درمان

عناوین تدریس

منوچهر کیانی مقدم با سابقه ای طولانی آموزش در حوزه پرستاری و بهداشت و درمان در استان اصفهان آماده ارایه خدمات و برگزاری کلاس های آموزشی زیر میباشد.
icon01 - درباره ماسوکیان منوچهر کیانی مقدم

09331805601

هماهنگی کارگاه های آموزشی

 • بررسی عملکرد اورژانس هوایی اصفهان [پایان نامه – اصفهان 89]
 • عناوین تحقیقاتی (مقالات ملی و بین المللی)

  • عملکرد اورژانس در امدادرسانی به کودکان زیر 5 سال شهرستان اصفهان [ همایش بین المللی بیماریهای کودکان – تهران – 95]
  • تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی با شدت متوسط به همراه تن آرامی عضلانی بر کیفیت زندگی و خواب در بیماران بهبود یافته از کوید 19 [اولین کنگره بین المللی علوم ورزشی و پژوهش های بینا رشته ای – تهران – 1400 ]
  • بررسی تعداد برانکارد قابل نصب در هلیکوپترهای اورژانس هوایی [نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس – 1400]
vec02 1 - درباره ماسوکیان منوچهر کیانی مقدم
vec03 - درباره ماسوکیان منوچهر کیانی مقدم
Home5 17 - درباره ماسوکیان منوچهر کیانی مقدم
Home5 15 - درباره ماسوکیان منوچهر کیانی مقدم

سوابق آموزشی

Ban14 - درباره ماسوکیان منوچهر کیانی مقدم
Ban02 2 - درباره ماسوکیان منوچهر کیانی مقدم
کیانی مقدم کارشناس ارشد حرکات اصلاحی کارشناس ارشد هوشبری کارشناس ارشد اورژانس شهر - درباره ماسوکیان منوچهر کیانی مقدم
رسیدن به هدفتان تمرین کنید - درباره ماسوکیان منوچهر کیانی مقدم
P 05 - درباره ماسوکیان منوچهر کیانی مقدم
کیان مرجع خرید فروش پرفروش ترین انواع کتاب پرستاری با بهترین قیمت - درباره ماسوکیان منوچهر کیانی مقدم
sftk03 bg01 - درباره ماسوکیان منوچهر کیانی مقدم
rimg01 - درباره ماسوکیان منوچهر کیانی مقدم
 • شرکت در کارگاه ATLS (تهران – سال 90)
 • شرکت در کارگاه امداد و انتقال هوایی (ساری – سال 91)
 • شرکت در کارگاه BLS و ALS (تهران – سال 90)
 • شرکت در کارگاه هوش هیجانی (تهران – سال 90)
 • شرکت در اولین کنگره فوریتهای پزشکی کشور ( تهران – سال 90)
 • شرکت در کارگاه درد و راه های تسکین (اصفهان – سال 93)
 • شرکت در کارگاه اداره زخم ( اصفهان – سال 93)
 • شرکت در کارگاه HBB (تهران – 97 و 94)
 • شرکت در کارگاه PHTM (اصفهان – 1400
4.8/5 (4 دیدگاه ها)